Koordinasiya və rəhbərlik

Akademik keyfiyyətə nəzarət şurası

Şuranın vəzifə öhdəlikləri:

  • Mərkəzin fəaliyyəti üzrə strateji qərarlar qəbulu;
  • Strateji fəaliyyət planın icrası zamanı nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin digər dövlət qurumları ilə əlaqələndirilməsi;
  • Nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin düzgün aparılmasını təmin etmək üçün tövsiyələrin verilməsi;
  • Tərəqqi və son nəticələr əsasında hazırlanmış monitorinq hesabatlarının qəbulu və təsdiqi, həmçinin müvafiq tövsiyələrin verilməsi.

İdarə heyəti

  • Strateji fəaliyyət planın və yarımillik icra planlarının icrasına nəzarət;
  • Strateji fəaliyyət planın icrasının monitorinqi və hesabatların hazırlanması;
  • Yarımillik icra planlarının hazırlanmasının təşkili;
  • Akademik keyfiyyətə nəzarət şurasını məlumat və informasiya ilə təchiz etmək;
  • Vətəndaşları və müxtəlif maraqlı olan tərəfləri proses və nəticələr barədə məlumatlandırmaq üçün strateji ünsiyyət modeli hazırlamaq.